YIN

De YIN therapie combineert “oude wijsheid” uit verschillende geneeswijzen, die bekend zijn binnen de traditionele geneeskunde. Wijsheden uit de Oosterse, Chinese, Tibetaanse – en Egyptische geneeskunst worden geïntegreerd met de kennis vanuit onze Westerse geneeskunde. YIN valt binnen de noemer Integrative Medicine.

YIN maakt dat er een integratie plaatsvindt tussen de diverse zienswijzen die er bestaan en de verbinding met jou en de therapeut. De YIN therapie werkt vanuit het fysieke-, emotionele- en mentale informatieveld wat verbonden wordt met de wetenschap van energie en trillingen (frequenties). Het is zowel fysiek als energetisch van aard en ondersteunt de therapeut snel de primaire verstoringen en blokkades in jou te herkennen. Hiermee kan je deze verstoringen in jezelf omvatten en daarmee ook sneller laten verdwijnen.

De YIN therapie brengt je lichaam, geest en (onder) bewustzijn samen.

Door middel van YIN-houdingen kunnen verstoringen in je lichaam weer in balans komen en ontstaat er inzicht in de oorzaken die aan deze verstoringen ten grondslag liggen.

Inzicht helpt je om je patronen die deze klachten in stand houden, te omarmen en daarna te laten verdwijnen.

YIN therapie is voor iedereen geschikt en kan ter ondersteuning worden ingezet naast een reguliere behandeling.

De YIN therapie ondersteunt je bij het herkennen van allergieën en (voedings)intoleranties of gifstoffen. In het fysieke ondersteunt de YIN therapie bij verstoringen in de vorm van de rug, het bekken of de nek.

Het is ook een ondersteuning bij het oplossen van emotionele- en mentale problemen. Daarnaast kan de therapie veel effect hebben bij lichamelijk onverklaarbare klachten die momenteel geschaard worden onder de noemer SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten).

De therapie helpt bewustzijn te creëren op en in alle gebieden waar de signalen (symptomen of klachten) zich openbaren. Dit kan zich uiten in het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaamsveld.

YIN therapie is voor iedereen geschikt en kan ter ondersteuning worden ingezet naast een reguliere behandeling.

De YIN therapie ondersteunt je bij het herkennen van allergieën en (voedings)intoleranties of gifstoffen. In het fysieke ondersteunt de YIN therapie bij verstoringen in de vorm van de rug, het bekken of de nek.

Het is ook een ondersteuning bij het oplossen van emotionele- en mentale problemen. Daarnaast kan de therapie veel effect hebben bij lichamelijk onverklaarbare klachten die momenteel geschaard worden onder de noemer SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten).

Na het intake gesprek stemt de therapeut altijd samen met jou het persoonlijke behandelplan af. Dit in de verbinding met de levenswijze die jij voorstaat. Zodat het plan altijd afgestemd is, duurzaam wordt en past in het dagelijkse leven.