Werkwijze

Bij Fysio & Fitness Middenmeer staat de mens achter de klacht centraal. Wij werken volgens het biopsychosociaal model. Dit houdt in dat we bij het in kaart brengen en behandelen van uw klachten kijken naar lichaam, geest en leefomgeving.

Tijdens de eerste afspraak brengen we uw klacht in beeld en kijken we wat uw hulpvraag is en welk(e) doel(en) u wilt bereiken met de therapie. Dat doen we aan de hand van een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek. Met deze gegevens stellen wij een behandelplan op maat op. 

Wij begeleiden u bij uw herstelproces, waarbij van u een actieve bijdrage wordt verwacht. We werken nauw samen met andere disciplines, zoals huisartsen, psychologen, medisch specialisten, podotherapeuten en diëtisten om tot een optimale patiëntenzorg te komen.