Manuele therapie

Manuele therapie als specialisatie van fysiotherapie is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren.

Men kan een manueeltherapeut onder andere consulteren vanwege nekklachten of lagerugpijn. De behandeling bestaat naast mobilisatie en manipulatie van gewrichten tevens uit het geven van instructies en adviezen.

De fysiotherapeut probeert de stoornissen die zijn ontstaan in het gewricht op te heffen.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms beweegt de manueel therapeut de gewrichten wat sneller. Daarbij hoor je soms een knappend of krakend geluid, wat overigens niet pijnlijk is. Deze effecten zijn direct merkbaar.