Zondag hebben medewerkers van Fysio & Fitness Middenmeer een cursus reanimeren gevolgd.
Mario Snel, een verpleegkundige bij de ambulancedienst, heeft hen stap voor stap door het reanimatieproces geleid.

Onze medewerkers hebben geleerd de ademhaling te controleren en als er geen of geen normale ademhaling is, te reanimeren door 30 borstcompressies af te wisselen met twee keer beademen. Ook hebben zij geleerd de AED te gebruiken (Automatische Externe Defribillator).

Ook onze sportschool heeft een AED. Mocht je zien dat iemand onwel is geworden, haal dan zo snel mogelijk één van onze medewerkers erbij en volg zijn of haar instructies op.


Op de groepsfoto:

– Achterste rij van links naar rechts:
Astrid, Gonny, Lindy, Robin, Corina en Marcel
– Voorste rij van links naar rechts:
Ruby en verpleegkundige Mario

Laten we hopen dat we de AED nooit hoeven te gebruiken.

Team Fysio & Fitness Middenmeer